Zahájit konverzaci

Import dat z platebních karet

Usnadněte si evidenci tankování. Elektronická kniha jízd načítá data z tankovacích karet a automaticky je kontroluje.

  • Načítání dat z tankovacích karet

    Elektronická kniha jízd podporuje import dat o tankování pohonných hmot hrazených pomocí platebních karet společností Shell, Benzina, OMV, CCS, atd. Uživatel do systému Lokátory.cz nahraje datový soub...