Zahájit konverzaci

Nastavení výchozího řidiče u vozidla

  • Nastavení defaultního řidiče

    (1) Na úvodní stránce u jednotky klikněte na Editovat (ikona čtverce) (2) Dostanete se do Konfigurace jednotky (3) V konfiguraci jednotky kliknete na záložku Řidiči (4) V kolonce Výchozí řidič - Vyber...